X

Site gemaakt in opdracht van SAS AMAT & Cie

RCS BEZIERS n° 652 920 844

La Séoune – 34410 SERIGNAN – FRANCE

TEL: +33 (0)4 67 32 09 61

FAX: +33 (0)4 67 32 68 41

MAIL: info@leserignannature.com

 

Directeur van deze uitgave: Jean-Guy AMAT

 

– Het kopiëren van deze site, van foto’s, logo’s of namen – voor welk gebruik dan ook – is ten strengste verboden.

– Elke aanvraag voor een link moet worden ingediend bij het bedrijf SAS AMAT & Cie.

– U heeft het recht op inzage, wijzigen en annuleren van de gegevens die u betreffen (Wetsartikel 34 inzake “Informatica en Privacy”). Wenst u zich op dit wetsartikel te beroepen, neem dan contact op met SAS AMAT & Cie, zie adresgegevens hieronder.

– Deze website is aangemeld bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden/Privacy (CNIL).

– Foto’s en plattegronden zijn niet contractueel bindend.

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES

Le Sérignan Plage Nature houdt rekening met de zorgen van gebruikers over de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie en persoonlijke gegevens.

Le Sérignan Plage Nature voldoet aan de verplichtingen van de CNIL (“Nationale Commissie Informatica en Vrijheid”).
Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, op grond van de wet ‘Computergegevens en Vrijheid’ van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 (hierna “Wet ‘computergegevens en vrijheid’) kan Le Sérignan Plage Nature persoonlijke gegevens (namen, voornamen, adresgegevens, enz.) of niet-nominatieve gegevens verzamelen (voorkeuren, informatie over favoriete onderdelen, enz.) wanneer de gebruiker de website bezoekt (hierna de “Site”) om de gebruiker te kunnen identificeren, hem gepersonaliseerde diensten aan te bieden of om de Site te verbeteren door gebruikerservaringen te verwerken.

 

1 – ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

Le Sérignan Plage Nature is de ontvanger van de gegevens.
In elk geval stuurt Le Sérignan Plage Nature persoonlijke gegevens van gebruikers alleen naar een derde partij wanneer:

 

Le Sérignan Plage Nature kan ook persoonlijke gegevens van gebruikers aan derde partijen doorgeven in het kader van statistische studies over het gebruik van de Site en met het oog om de Site te optimaliseren. Voor dit gebruik blijven de persoonlijke gegevens van gebruikers anoniem.

 

2 – DOELEN VAN HET INZAMELEN VAN GEGEVENS

De via de Site door Le Sérignan Plage Nature verzamelde gegevens over de gebruiker die strikt noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

 

Le Sérignan Plage Nature verplicht zich ertoe om alle persoonlijke informatie die hem door de gebruiker is toevertrouwd in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Computergegevens en Vrijheid te behandelen en te bewaren, alleen om de gebruiker op de hoogte te houden van het nieuws van Le Sérignan Plage Nature en om deze te laten profiteren van aanbiedingen van goederen en diensten die verband houden met de activiteit van Le Sérignan Plage Nature.

 

3 – VEILIGHEID EN HET BEWAREN VAN GEGEVENS

De gegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld:
voor het beheer van het abonnement op de nieuwsbrief worden de gegevens bewaard zolang het abonnement geldig is en alle gegevens worden binnen 2 maanden na de opzegging van het abonnement van een gebruiker verwijderd;
De andere gegevens worden gedurende 2 jaar bewaard.

Le Sérignan Plage Nature heeft er alles aan gedaan om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of vernietigd of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.
Er zijn geavanceerde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd, waaronder maatregelen met betrekking tot informatiesystemen.

Maar Le Sérignan Plage Nature heeft geen controle over alle risico’s die gepaard gaan met het functioneren van het internet en vestigt de aandacht van gebruikers op het bestaan van mogelijke risico’s die zijn verbonden aan het gebruik en de werking van het Internet.

 

4 – RECHTEN VAN GEBRUIKERS

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat in overeenstemming met de Wet Computergegevens en Vrijheid hij er het recht op heeft zijn persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in te zien, bij te werken, te corrigeren en te verwijderen, door daartoe via internet naar het volgende e-mailadres een verzoek te sturen (waarbij de aard van zijn verzoek duidelijk wordt aangegeven):

info@leserignannature.com

Of per brief naar het volgende adres :

Le Sérignan Plage Nature
34 410 Sérignan

Le Sérignan Plage Nature verplicht zich ertoe een dergelijk verzoek binnen zeven werkdagen te verwerken.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij, in overeenstemming met de Wet Computergegevens en Vrijheid, op elk moment het recht heeft om er niet mee akkoord te gaan dat vanwege legitieme redenen zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt.

 

5 – COOKIES, GEGEVENS OVER HET BEZOEK EN DE LOCATIE

Bij het bezoeken van de Site en na de acceptatie van het verder bezoeken van de Site door de gebruiker, kan een cookie gedurende maximaal 13 maanden in het geheugen of op de harde schijf van de gebruiker worden geïnstalleerd en opgeslagen, om de navigatie te vergemakkelijken. Een cookie maakt de identificatie van de gebruiker niet mogelijk, maar is een element dat wordt gebruikt om informatie over de navigatie op de Site vast te leggen (bezochte pagina’s, datum en tijdstip van het bezoek, enz.)

De opgeslagen cookies maken het mogelijk:

 

Elke gebruiker kan het opslaan van cookies weigeren door de parameters van zijn internetbrowser aan te passen. Door deze handeling worden echter alle cookies verwijderd die door de browser worden gebruikt, inclusief cookies van andere websites, wat kan leiden tot het wijzigen of verlies van bepaalde instellingen of informatie. Het verwijderen van cookies kan het bezoek aan de Site wijzigen of zelfs bemoeilijken.

Voor het beheer van cookies en gebruikersvoorkeuren is de configuratie van elke Internetbrowser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waardoor de gebruiker weet hoe hij zijn wensen voor cookies kan wijzigen.

 

Uitschakelen Cookies als u online bent:

Categorieën van de CookiesWijze van uitschakeling
Analytische en prestatiecookiesGoogle Analytics
Cookies voor sociale mediaFacebook
Instagram
Twitter
YouTube

 

Gebruik van online platforms voor het beheer van advertentiecookies:

Bezoek de website Youronlinechoices van digitale reclamemakers die zijn gegroepeerd binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance), om cookies van reclamemakers die lid zijn van deze vereniging te weigeren of te accepteren.

Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies het bezoek aan de Site waarschijnlijk wijzigt of bemoeilijkt.

 

Foto’s

 

– Video : Naturisme TV

– © Office du Tourisme van Montpellier – C.Escolano

– Copyright Stad Perpignan

– Foto: Laurent UROZ

– Foto: Daniel jamme – Millau voor CEVM

– Foto’s: Office du Tourisme van Aigues-Mortes

– Foto’s: Office du Tourisme van Sète

– Foto’s: Henri Comte

– Foto’s: David Merlin

– Foto : © Interaview Production

– Vermelding Office du Tourisme van Béziers

– Office du Tourisme van Nîmes, Andrés Mendel, Olivier Maynard

– Fotografie door “Rayonnant”: “Foto-souvenir: “Rayonnant”, “Travail in situ” van Daniel Buren, Parc de la Cigalière, 2001-2002, in samenwerking met Nicolas Guillot, architect. Fotografie door Eric Saillet. © D.B. ADAGP” Foto van het museum: “Museum van Sérignan “Les femmes fatales”, Errò. Fotografie door Bernard Rivière. © Gemeentehuis van Sérignan”.

 

Deze site is gemaakt door :

Creatie van camping websites

Interaview Production

82, avenue du Général Patton – 49000 Angers

Tel : +33(0)1 49 23 00 13 – Fax : +33(0)1 49 23 00 14

www.interaview.com