Reservering
Serignan Plage Nature - Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen en persoonlijke gegevens

Website gepresenteerd door de SAS AMAT & Cie

RCS BEZIERS n° 652 920 844
La Séoune – 34410 SERIGNAN – FRANKRIJK

TEL: +33 (0)4 67 32 35 33
FAX: +33 (0)4 67 32 26 36
E-MAIL: info@leserignannature.com

&

Directeur van de publicatie: Jean-Guy AMAT

– Elke reproductie van deze website, foto’s, afbeeldingen, logo’s of merknamen, op welke manier dan ook
zijn ten strengste verboden.

– Elk verzoek om een hyperlink moet worden ingediend bij SARL AMAT & Cie.

– U heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die op u
betrekking hebben (art. 34 van de wet “‘computergegevens en vrijheid”). Neem contact op met SARL AMAT & Cie . om dit recht uit te oefenen.
De contactgegevens zijn hierboven vermeld.

– Deze website is aangemeld bij de Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden (CNIL).

– Niet-contractuele foto’s en plattegronden.

Persoonlijke gegevens en cookies

Le Sérignan Plage respecteert de bezorgdheid van gebruikers met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de verstrekte persoonlijke informatie en gegevens.

Le Sérignan Plage garandeert de naleving van de verplichtingen van de CNIL.

Als verantwoordelijke van de gegevensverwerking, en als naleving van de wet ‘computergegevens en vrijheid’ van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 (hierna de “‘computergegevens en vrijheid”) kan Le Sérignan Plage persoonlijke gegevens (namen, voornamen, adresgegevens…) of niet-nominatieve gegevens (voorkeuren, favoriete informatie …) verzamelen tijdens bezoeken van de gebruiker aan de website (hierna de “Website”) om hem te kunnen identificeren, om hem gepersonaliseerde diensten aan te bieden of om de website te verbeteren en de gebruiker beter ten dienste te zijn.

&

1 – Ontvangers van de verzamelde gegevens

Le Sérignan Plage Nature is de ontvanger van de gegevens.
In alle gevallen stuurt Le Sérignan Plage alleen persoonlijke gegevens van gebruikers naar een derde partij wanneer:

  • de gebruiker vooraf toestemming heeft gegeven voor het delen van deze informatie,
  • Le Sérignan Plage Nature deze informatie moet delen met derden om de verwachte service te verlenen,
  • Le Sérignan Plage wenst dat de gebruiker van aanbiedingen van partners gebruik kan maken,
  • Le Sérignan Plage Nature verplicht wordt door een gerechtelijke autoriteit of een andere administratieve autoriteit om de informatie over te dragen.

&

Le Sérignan Plage Nature kan tevens persoonlijke gegevens van gebruikers aan derden overdragen in het kader van statistisch onderzoek naar het gebruik van de Website en met het oog de Website te optimaliseren.. Voor dit gebruik zijn de persoonlijke gegevens van gebruikers anoniem.

&

2 – Doelen van de gegevensverzameling

Via de Website verzamelt Le Sérignan Plage Nature gegevens betreffende de gebruiker die strikt noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

  • ter beschikking stellen en persoonlijke aanpassing van de website
  • beheer van abonnementen op de nieuwsbrief (inschrijving en abonnementen opzeggen),
  • aanbiedingen en kortingen van Le Sérignan Plage Nature.

Le Sérignan Plage Nature verplicht zich ertoe om alle persoonlijke gegevens, die door de gebruiker zijn verstrekt, alleen in overeenstemming met de bepalingen van de wet ‘computergegevens en vrijheid’ te verwerken en te bewaren. Er worden alleen gegevens van de gebruiker verzamelt op hem nieuws over Le Sérignan Plage Nature te kunnen sturen en hem exclusief te kunnen laten profiteren van aanbiedingen op goederen en diensten in verband met de activiteit van Le Sérignan Plage Nature.

 

3 – Bewaren van gegevens en veiligheid

De gegevens worden bewaard tijdens een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld:

voor het beheer van abonnementen op de nieuwsbrief, worden de gegevens bewaard zolang het abonnement geldig is en alle gegevens zullen binnen 2 maanden na de opzegging van een abonnement door de gebruiker worden verwijderd;

Andere gegevens worden 2 jaar bewaard.

Le Sérignan Plage Nature heeft alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of dat onbevoegde derden er toegang tot hebben.

Er worden professionele technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen gebruikt, waaronder die met betrekking tot informatiesystemen.

Maar Le Sérignan Plage beheerst zelf niet alle risico’s in verband met het gebruik van Internet en vestigt de aandacht van de gebruikers op het bestaan ​​van mogelijke risico’s die inherent zijn aan het gebruik en de werking van internet.

 

4 – Rechten van gebruikers

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij, in overeenstemming met de wet Computergegevens en Vrijheid, op elk moment het recht heeft om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens, net als het recht om deze bij te werken, te corrigeren en te verwijderen, door hiertoe een verzoek op te sturen (waarbij de aard van het verzoek duidelijk wordt beschreven) op het volgende e-mailadres:
info@leserignannature.com

 

of per post naar het volgende adres:

Le Sérignan Plage Nature
34 410 Sérignan – Frankrijk

 

Le Sérignan Plage Nature verplicht zich ertoe deze gegevens binnen zeven werkdagen te verwerken.

De gebruiker wordt er over geïnformeerd dat hij, in overeenstemming met de wet ‘computergegevens en vrijheid’, op elk moment het recht heeft om vanwege legitieme redenen te verbieden dat zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt.

 

5 – Cookies, navigatiegegevens en plaatsbepaling

Bij het bezoek aan de website en nadat de gebruiker heeft geaccepteerd verder te gaan, kan een cookie worden geïnstalleerd en maximaal 13 maanden bewaard in het geheugen of op de harde schijf van de gebruiker, om de navigatie te vergemakkelijken. Een cookie maakt de identificatie van de gebruiker niet mogelijk, maar is een element dat wordt gebruikt om informatie over de navigatie op de website vast te leggen (de geraadpleegde pagina’s, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.)
;

De geplaatste cookies staan ​​toe om:

  • de browse-ervaring op de website te verbeteren, om het belang en de ergonomie van de geraadpleegde diensten op de website te verbeteren, en om de presentatie van de website aan te passen;
  • om informatie bij te houden met betrekking tot een formulier dat de gebruiker op de website heeft ingevuld (registratie of toegang tot zijn account) of met betrekking tot op de website gekozen producten (inhoud van een winkelwagentje, enz.)
  • om het aantal bezoeken aan de website te tellen en daarmee statistieken op te stellen.

Elke gebruiker kan de registratie van cookies weigeren door de instellingen van zijn internetbrowser aan te passen. Hierdoor worden echter alle cookies die door de browser worden gebruikt verwijderd, inclusief de cookies die door andere websites worden gebruikt, wat kan leiden tot het wijzigen of verlies van bepaalde instellingen of informatie. Het verwijderen van cookies kan de manier waarop u de website ziet wijzigingen, of zelfs het navigeren op de website bemoeilijken.

Elke browser heeft een andere oplossing voor het beheer van cookies en andere configuratie voor de keuzes van gebruikers. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin de gebruiker kan lezen hoe hij zijn voorkeuren voor cookies kan wijzigen.

Online uitschakeling van cookies:

Categorie Cookie Middel voor de uitschakeling
Analytische en prestatiecookies Google Analytics
Cookies van sociale netwerken Facebook
Instagram
Twitter
YouTube

Gebruik van online platforms voor het beheer van advertentiecookies:

Open de website Youronlinechoices, die is gemaakt door professionals op het gebied van digitale reclame en die zijn gegroepeerd binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance), om cookies te weigeren of te accepteren die door professionals uit de reclamewereld die lid zijn van deze vereniging worden gebruikt.

Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies de manier waarop u de website ziet kan wijzigingen, of zelfs het navigeren op de website kan bemoeilijken.

 

Foto- en videoverantwoording

– Credits foto’s: © Interaview Production

– Credits video’s: © Benjamin Fatras

– Credits video’s regio: © Développement Sud de France – www.suddefrance-developpement.com

– © Office de Tourisme van Montpellier – C.Escolano

– Copyright Ville de Perpignan

– Credits foto: Laurent UROZ

– Credits foto: Daniel jamme – Millau voor CEVM

– Credits foto: “OT Aigues-Mortes”

– Credits foto: Henri Comte

– Credits foto: David Merlin

– Credits foto office du tourisme van Sète

– Mention Office de Tourisme van Béziers

– Office du tourisme van Nîmes, Andrés Mendel, Olivier Maynard

– Foto van de “Rayonnant”: “Fotosouvenir: “Raynonnant”, permanent geplaatst werk van Daniel Buren, Parc de la Cigalière, 2001-2002,
in samenwerking met Nicolas Guillot, architect. Foto door Eric Saillet. © D.B. ADAGP”
Foto uit het museum:: “Le musée de Sérignan “Les femmes fatales”, Errò. Foto van Bernard Rivière. © Gemeentehuis
van Sérignan”

 

Ontwerp en ontwikkeling multimedia
Maken van websites voor Campings

Interaview Production
82, avenue du Général Patton – 49000 Angers – Frankrijk
Tel: 01 49 23 00 13 – Fax : 01 49 23 00 14
www.interaview.com